Kroondomein Het Loo

Vacature: Faunabeheerder bij Kroondomein Het Loo

07-12-2015

Bent u een doorzetter, betrouwbaar en een vakmens? Bij Kroondomein Het Loo komt per mei 2016 de functie van Faunabeheerder vacant, voor 36 uur per week. De standplaats is Apeldoorn.

Functie

Als Faunabeheerder bent u belast met het toezicht en het faunabeheer binnen Kroondomein Het Loo (KDHL).

U monitort de conditie van de fauna en heeft oog voor de biodiversiteit in het u toegewezen jachtveld en signaleert en rapporteert ontwikkelingen en verstoringen daarin. U beheert het wild in de meest uitgebreide zin van het woord en controleert en werkt mee aan de voorkoming van wildschade. U voert het praktische faunabeheer en begeleidt derden daarbij. Hiertoe voert u de benodigde organisatorische en verkennende werkzaamheden uit. Ook traint, verzorgt en werkt u met jachthonden.
Als “gastheer” van KDHL geeft u voorlichting en educatieve informatie aan bezoekers en begeleidt u excursies van uiteenlopende groepen. Daarnaast verricht u - in nauw overleg met het Hoofd Beheerzaken en in samenwerking met de Boswachters - diverse taken die voor het algemeen onderhoud van KDHL nuttig of noodzakelijk zijn. Zo houdt u toezicht op de toegang tot en op de bezoekers/betreders en gebruikers van KDHL en treedt u zo nodig op bij het constateren van overtredingen. De Faunabeheerder stemt, met inachtneming van het dienstrooster, zijn werktijden en indeling van de werkzaamheden af op de vereiste taken en omstandigheden van de betreffende dag en kan, ongeacht de geografische plaats van tewerkstelling, taakelementen van de andere Faunabeheerders overnemen en in heel KDHL worden ingezet.

 

Profiel

De ideale kandidaat:

  • heeft kennis van de binnen KDHL voorkomende fauna en flora en kent de “groene” wetten, in het bijzonder de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de milieuwet- en regelgeving;
  • is vaardig in het aanspreken van wild, in het uitvoeren van faunabeheer en schadebestrijding en heeft kennis van de in gebruik zijnde wapens;
  • heeft kennis van de voorschriften m.b.t. de vleeskeuring van wild (certificaat wildhygiëne);
  • is in goede fysieke conditie en een veelzijdig persoon;
  • is vaardig in het geven van voorlichting en het overdragen van kennis/informatie en weet het publiek klantvriendelijk te benaderen;
  • heeft vaardigheid in het op de juiste wijze aanhouden en horen van verdachten;
  • is vaardig in het toepassen van EHBO en BHV en in het gebruik van EHBO-hulpmiddelen, waaronder de Automatische Externe Defibrillator;
  • is een teamspeler, maar plant ook zelfstandig eigen werkzaamheden en voert deze uit;
  • is bereid mee te draaien in de piketdiensten van Groen Netwerk;
  • is flexibel inzetbaar en werkt vanuit een dienstverlenende instelling.

Voor deze functie wordt MBO werk- en denkniveau gevraagd (bijv. opleiding bos- en natuurbeheer). U dient in het bezit te zijn van de vereiste jachtcertificaten en beëdigd te zijn, of op korte termijn te kunnen worden, als Buitengewoon Opsporingsambtenaar. U bent in het bezit van het IBT-certificaat of bent bereid dit te verwerven. Competenties die bepalend zijn voor het succesvol vervullen van deze functie zijn kwaliteitsgerichtheid, samenwerken, aanpassingsvermogen, organiseren van eigen werk, interne klantgerichtheid en resultaatgerichtheid.

Aanbod

De functie komt vacant in mei 2016 voor 36 uur per week. Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 2.788,39 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De hoofdstandplaats is Apeldoorn. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met mogelijkheid tot omzetting in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Voor de Faunabeheerder wordt een dienstwoning ter beschikking gesteld.

Organisatie

De Dienst van het Koninklijk Huis heeft als taak ervoor te zorgen dat het Staatshoofd en zijn familie optimaal hun functies kunnen uitoefenen en ondersteunt de Koning bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Voor de organisatie werken ruim 300 medewerkers in de Koninklijke verblijven in Den Haag, Wassenaar, Amsterdam, Apeldoorn en Baarn.

Kroondomein Het Loo bestaat uit het Kroondomein in engere zin en het Staatsdomein bij Het Loo. De Opperhoutvester/Jagermeester van Z.M. de Koning is binnen KDHL belast met het voeren van het bos- en natuurbeheer en de houtexploitatie van het Kroondomein en het Staatsdomein bij Het Loo, en - in de functie van Jagermeester - met het beheren van de fauna.

De Faunabeheerder ressorteert rechtstreeks onder de Jagermeester, die zich hierbij laat bijstaan door het Hoofd Beheerzaken.

Herkent u zichzelf in dit profiel?

Graag ontvangen wij uw sollicitatie uiterlijk 3 januari 2016 via vacature@dkh.nl. Voor informatie kunt u contact opnemen met Marjolein van den Heuvel van de afdeling P&O van de Dienst van het Koninklijk Huis via bovengenoemd e-mailadres en/of telefoonnummer 070-3624701. Een veiligheidsonderzoek en een aanstellingskeuring maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.