Kroondomein Het Loo

Paleispark

Het Paleispark is 650 hectare groot en ligt tegen Paleis Het Loo aan en rondom slot Het Oude Loo. Van oudsher diende dit park ter ontspanning en verpozing van de Koninklijke bewoners van Het Loo en hun gasten.

Vanaf de 17e eeuw is er in het Paleispark gewerkt aan verfraaiing van het landschap. Met paden, vijvers en afwisseling tussen open plekken en boompartijen is een gevarieerd landschap gecreƫerd dat natuurlijk oogt. Het westelijke en noordelijke deel van het Paleispark bestond na aankoop in de 19e eeuw uit heidevelden. Deze werden ingezaaid met grove dennen. Nu zijn dit gevarieerde bosgebieden met hier en daar kleine heidevelden. In dit deel van het park is nog een oud smeltwaterdal uit de voorlaatste ijstijd zichtbaar, het Wilhelminadal.

Wilhelminadal


Processierups geconstateerd
Ook in het Paleispark is de aanwezigheid van de processierups vastgesteld. Het gaat nog om een beperkt aantal nesten. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd. U wordt aangeraden kinderen niet in het gras onder de eiken van de Koningslaan te laten spelen.