Kroondomein Het Loo

Aanleg bloemenweiden in Paleispark Het Loo

11-05-2016

Kroondomein Het Loo is gestart de aanleg van twee bloemenweiden in Paleispark Het Loo. De aanleg maakt deel uit van een experiment om meer diversiteit aan te brengen in de graslanden en het landschap aantrekkelijker te maken.


De graslanden in Paleispark Het Loo waren verschraald door de jaarlijkse maaibeurten en het afvoeren van het maaisel. Dit heeft geresulteerd in een bloemenarme grasmat. Een aantal  jaren geleden is begonnen met het inzaaien van granen bij de Jagershof. Vogels, knaagdieren en reeën profiteren hiervan. Dit jaar wordt het experiment uitgebreid met de aanleg van drie nieuwe akkertjes.
Er komt een wintervoedselakker met gerst, tarwe, boekweit en triticale. Dit graan wordt niet geoogst en zal gedurende de winterperiode blijven staan als voedselbron voor vogels en knaagdieren. Deze akker ligt bij de Jagershof.
Daarnaast worden er twee weitjes aangelegd met een bloemenmengsel. De bedoeling is om meer insecten en vogels aan te trekken en meer kleur aan het landschap te geven. Deze weitjes liggen bij Emma’s Oord en de Jagershof.
 
Als het weer meewerkt is de verwachting dat de bloemenweitjes er in de zomer mooi bij zullen liggen zodat wandelaars hier volop van kunnen genieten.