Kroondomein Het Loo

Buurtschappenvisie Gortel en Niersen gepresenteerd

24-05-2016

De vereniging Gortel Niersen heeft onlangs een buurtschappenvisie ontwikkeld. Buurtschappen Gortel en Niersen willen mee met de eisen van de moderne tijd zonder dat het karakter van het beschermde dorpsgezicht verloren gaat. Bewoners, gemeente en lokale initiatiefnemers zetten hiermee samen de eerste stap.  

Zaterdag 21 mei werden de documenten in boekvorm overhandigd aan de gedeputeerde van de provincie Gelderland Josan Meijers, de wethouder van de gemeente Epe Joop van Nuijs en de rentmeester van Kroondomein Het Loo Arno Willems.

Arno Willems was zeer onder de indruk van de Landschapsbiografie. Hierdoor is een mooie geschiedschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van de buurtschappen Gortel en Niersen tot stand gekomen. Voor de toekomstige ontwikkeling van de beide Buurtschappen vormt de Buurtschappenvisie een goed vertrekpunt, aldus Willems. Hij noemde de Buurtschappenvisie een “bidboek”: het biedt goede vertrekpunten voor een gezamenlijk overleg tussen provincie, gemeente, Kroondomein en de Vereniging Gortel Niersen om toekomstige ontwikkelingen te initiëren. Bovendien, zo gaf Willems aan, is een aantal speerpunten al volop in ontwikkeling.

De Landschapsbiografie Gortel en Niersen is in boekvorm verschenen en vanaf nu verkrijgbaar in de lokale boekhandels.

Bekijk de video over het proces van de totstandkoming van de Buurtschappenvisie