Kroondomein Het Loo

Enquête meerdaagse wandelexcursies

12-07-2017

Kroondomein Het Loo, Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen met als doel een meerdaagse wandelexcursie te ontwikkelen.

Deze wandelexcursie gaat dwars over de Veluwe. Voor de ontwikkeling van deze meerdaagse wandelexcursie is informatie nodig over de wensen en het wandelgedrag van wandelaars in Nederland.

We stellen uw mening op prijs en nodigen u hierbij uit om de enquête in te vullen.

De enquête bevat 31 vragen en neemt in totaal ongeveer 10-12 minuten in beslag. Er wordt betrouwbaar met de gegevens omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. 

Klik hier om de enquête in te vullen.

Alvast heel hartelijk dank!