Kroondomein Het Loo

Vacature: Medewerker Bos- en Natuurbeheer (36 uur per week)

14-02-2018

Kroondomein Het Loo is op zoek naar een Medewerker Bos-en Natuurbeheer voor 36 uur per week.

Profiel 
De eenheid Bos- en natuurbeheer is in het kader van het onderhoud van dit domein belast met alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van bos- en terreinonderhoud, natuurbeheer, houtexploitatie, de instandhouding van de cultuurhistorische en archeologische waarden alsmede het optreden als gastheer voor bezoekers. Teams kunnen wisselen van samenstelling en de dagelijkse leiding van deze medewerkers berust bij de betreffende Boswachter. 

Werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

 • Het uitvoeren van uiteenlopende bosbouwtechnische werkzaamheden 
 • Het inspecteren van bomen op veiligheid (VTA) en dit rapporteren aan de Boswachter 
 • Het bestrijden van ongewenste boom- en bosopslag 
 • Het bedienen van machines en werktuigen en verzorgen van dagelijks onderhoud van het machinepark 
 • Het verrichten van onderhoud en zo nodig vernieuwen van houten gebouwtjes, wegen, bruggen, beschoeiing, rasters en hekwerken en buitenmeubilair 
 • Het onderhouden van vennen, sprengen , leemkuilen en andere bijzondere elementen in het terrein 
 • Het uitvoeren van handelingen in het kader van agrarisch natuurbeheer, conform instructies van de Boswachter 
 • Het uitvoeren van de overige werkzaamheden die zich bij het buitenbeheer van een landgoed voordoen, zoals het onderhoud aan (bedrijfs)gebouwen, kleine reparaties en schilderwerk 
 • Het op de werkplek zelfstandig aansturen en begeleiden van stagiairs en aan het einde van een stageperiode mondeling rapporteren over de diverse beoordelingsfactoren 
 • Het in voorkomende gevallen assisteren van de Vakmannen Onderhoud Gebouwen, Boswachters en Faunabeheerders 
 • Het in voorkomende gevallen signaleren van overtredingen en dergelijke en het informeren daarover van betrokkenen 
 • Het toezicht houden op en reguleren van de waterhuishouding 

Functie-eisen: 

 • MBO werk- en denkniveau 
 • Basiskennis van de binnen KDHL voorkomende flora en fauna 
 • Kennis van bos- en natuurbeheer en –ontwikkeling 
 • Technische kennis van en vaardigheid in het werken met de in gebruik zijnde (risicovolle) machines en werktuigen 
 • Basiskennis van de werkmethoden en de daarbij behorende Arbo- en milieuregelgeving 
 • Affiniteit met de cultuurhistorie van KDHL en het Paleispark in het bijzonder 
 • Inzicht in de aanpak van boswerkzaamheden in moeilijke/risicovolle omstandigheden 
 • Vaardigheid in het werken in teamverband 
 • Vaardigheid in het treffen van voorbereiding voor het uitbesteden van werkzaamheden 
 • Fysieke conditie om zware werkzaamheden te verrichten 
 • Kennis van het beleid van KDHL en de vaardigheid om dat te vertalen naar het dagelijkse werk en naar de bezoekers van KDHL 
 • Kennis en vaardigheden met betrekking tot EHBO en BHV 

Aanbod 
Het betreft een functie voor 36 uur per week. Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en is maximaal € 2.679,38 exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De hoofdstandplaats is Apeldoorn. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met mogelijkheid tot omzetting in een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Organisatie 
De Dienst van het Koninklijk Huis heeft als taak ervoor te zorgen dat het Staatshoofd en zijn familie optimaal hun functies kunnen uitoefenen en ondersteunt de Koning bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Voor de organisatie werken ruim 300 medewerkers in de Koninklijke verblijven in Den Haag, Wassenaar, Amsterdam, Apeldoorn en Baarn. Kroondomein Het Loo ligt midden op de Veluwe. Het landgoed is ongeveer 10.500 ha groot en bestaat uit bossen, heide, schraallanden, plassen en landbouwgronden, met veelal agrarisch natuurbeheer. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Kroondomein Het Loo (KDHL) heeft het SNL-, FSC- en Skalcertificaat. KDHL zoekt naar een evenwicht tussen economie, ecologie en sociale waarden als dragers van het landgoed. Onze ruim 30 werknemers werken met veel plezier bij deze bijzondere organisatie. 

Herkent u zich in dit profiel? 
Graag ontvangen wij uw sollicitatie voor 28 februari 2018 via vacature@dkh.nl. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Yaman via vacature@dkh.nl. Een veiligheidsonderzoek en een aanstellingskeuring maken onderdeel uit van de selectieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.