Kroondomein Het Loo

Vlinderstichting zoekt vrijwilligers voor Kroondomein Het Loo

01-03-2017

De Vlinderstichting en Kroondomein Het Loo hebben de handen ineen geslagen om het effect van een aantal maatregelen op de boerenlandvlinders in Kroondomein Het Loo bij te houden en zijn hiervoor op zoek naar nieuwe vlindervrijwilligers.

Boerenlandvlinders gaan achteruit

Boerenlandvlinders staan al jaren onder druk. Door de intensieve bewerking op steeds grotere monotone percelen is veel kleur uit het boerenland verdwenen. Subsidies voor agrarisch natuurbeheer zijn een stimulans voor boeren om iets voor de natuur te doen op hun land. Ook Kroondomein Het Loo heeft verschillende agrarische percelen en wil deze op een natuurvriendelijke manier beheren.


Bloeiende graslanden

Tot nu toe is het nog niet goed gelukt om de graslanden aantrekkelijk te maken voor vlinders. Tijd om het roer om te gooien. Verschillende percelen zijn ingezaaid met een inheems bloemenmengsel en op andere percelen gaat Kroondomein Het Loo experimenteren met verschillende zaadmengsels, grondbewerkingen en vormen van beheer. En dat allemaal met als doel dat er meer bloeiende en zaaddragende soorten, meer structuur en kleur en meer variatie komt.

 

Contact

Graag wil de Vlinderstichting bijhouden wat het effect van deze maatregelen is op de boerenlandvlinders in Kroondomein Het Loo. Wilt u bijdragen aan dit onderzoek? Dat kan door een vlinderroute te tellen in de buurt van Gortel, Niersen, Wiesel of Uddel.

Neem voor meer informatie contact op met De Vlinderstichting, Gerdien Bos: gerdien.bos@vlinderstichting.nl


Eén van de agrarische percelen die dit jaar anders beheerd gaat worden