Kroondomein Het Loo

Beheer

In het beheer van Kroondomein Het Loo staat natuur voorop.

Het beheerplan 2022-2032 geeft een uitgebreide omschrijving van de beheeraanpak, de keuzen die daarin worden gemaakt, het zoeken naar combinaties van functies en het veiligstellen van de waarden in dit landgoed ook in de toekomst.

De laatste decennia past Kroondomein Het Loo de methode ‘natuurvolgend bosbeheer’ toe. Als resultaat van dit gevoerde beheer ontwikkelen de bossen in Kroondomein Het Loo zich geleidelijk tot volwaardige ecosystemen, waarin voor allerlei verschillende levensvormen plaats is. Hierdoor is er sprake van een natuurlijke ontwikkeling. Om dit proces te versnellen wordt er daarnaast gebruik gemaakt van ecologische restauratie. Door deze methode van bosbeheer verschuift het accent van houtproductie naar een evenwicht tussen natuur, houtproductie en landschapsschoon. Als eerste grote bosgebied in Nederland beschikt Kroondomein Het Loo over een certificaat duurzaam bosbeheer volgens de FSC ®.

Bij natuurvolgend bosbeheer zet de bosbeheerder het bos niet naar zijn hand, maar hij accepteert dat wat op natuurlijke wijze ontstaat en stelt daarbij eerst de natuurwaarden veilig. De te oogsten bomen worden zorgvuldig geselecteerd, zodanig dat het bosbeeld natuurlijk oogt.
Bij natuurvolgend bosbeheer wordt zo veel mogelijk ruimte gelaten aan de natuurlijke processen die in bossen plaatsvinden. Elk bosgebied heeft vier functies:

  • De natuurfunctie (bos is de basis voor een grote diversiteit aan planten en dieren);
  • De schermfunctie (bos beschermt de bodem, beïnvloedt het klimaat en absorbeert fijnstof);
  • De belevingsfunctie (bezoekers beleven plezier aan het bos);
  • De productiefunctie (bos levert hout).

Kroondomein Het Loo wil deze vier functies zo evenwichtig mogelijk tot hun recht laten komen. Daarom is het bos op Kroondomein Het Loo ingedeeld in drie typen: bosreservaat, inheems-en uitheems productiebos.
In het bosreservaat vindt geen oogst plaats, in de andere twee typen wel. Dit wordt veelal gedaan volgens het zogenaamde uitkapsysteem met individuele selectie van de te oogsten bomen.

Klik hier voor de brochure over natuurvolgend bosbeheer.

Klik hier voor de brochuretekst in het Duits (bitte hier klicken für die Deutsche Version).

Faunabeheer in Kroondomein Het Loo

Natuurlijke verjonging van het bos is een essentieel onderdeel van het natuurvolgend bosbeheer.

De slagingskans is mede afhankelijk van de graasdruk door grote hoefdieren.

Voor deze diersoorten heeft Kroondomein Het Loo, dat een zelfstandige Faunabeheereenheid (FBE) is, een faunabeheerplan. Hier treft u meer informatie aan over de FBE en het plan.

Uitgifte van woningen onder erfpacht