Kroondomein Het Loo

Het Oude Loo

In het Paleispark ligt slot Het Oude Loo, dat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw door de kroondrager als buitenverblijf van de staat wordt gehuurd. Daarmee wordt het gebruik van slot Het Oude Loo door het Huis Oranje-Nassau voortgezet. Het Oude Loo is een 15e eeuws jachtslot met een gracht er omheen.

Het werd in 1684 gekocht door stadhouder Willem III. Het Oude Loo zelf is niet toegankelijk voor publiek. Het park van Het Oude Loo is twee maanden per jaar toegankelijk. Dit zijn meestal de maanden april en mei. In dit park vindt u onder andere de Beeldenvijver, een kegelbaan en een doolhof. In de maand mei bloeien de rododendrons, azalea's en de Davidia involucrata (vaantjesboom).

Geschiedenis

Uit oude documenten kan worden afgeleid dat slot Het Oude Loo al vóór 1439 bekend stond als een 'horig goed'. Dat wil zeggen dat het landgoed toebehoorde aan een heer. In 1439 werd het 'gevrijd'. Dat betekent dat er een afkoopsom werd betaald waardoor de gebieden rond Het Oude Loo van horige goederen vrije goederen werden. Vrij is hier een betrekkelijk begrip, want vanaf 1439 werd er over deze gebieden pacht afgedragen aan Udo Talholt, de raad en algemeen rentmeester van de hertog van Gelre. In de ruim twee eeuwen daarna was Het Loo 'vrij en eigengoed' van de families Bentinck, Varick, Arnhem, Voorst, Isendoorn, Stepraed en Van Ulft. In 1684 ontstaat de band met het Huis Oranje-Nassau. Het werd toen aangekocht door Stadhouder Willem III.