Kroondomein Het Loo

Verklaring over privacy en cookies op Kroondomein Het Loo

Privacyverklaring

Kroondomein Het Loo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Met uw persoonsgegevens gaan wij uiterst zorgvuldig om. U kunt hier meer over lezen in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kroondomein Het Loo verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Zo verwerken wij uw e-mailadres en andere persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kroondomein Het Loo verwerkt uw persoonsgegevens met het doel u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Kroondomein Het Loo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Correspondentie die betrekking heeft op o.a. klachten, incidenten, verboden en toezeggingen wordt langdurig bewaard om u hiermee in de toekomst op een correcte manier van dienst te kunnen zijn met de juiste (historische) informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kroondomein Het Loo verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor correspondentie met u, de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Kroondomein Het Loo gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Er is een bewerkersovereenkomst tussen Kroondomein Het Loo en Google over de Analytics gegevens. IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. Het Analytics account van Kroondomein Het Loo is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Kroondomein Het Loo voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor het gebruik van cookies. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Op Kroondomein Het Loo worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.

Uw rechten onder de AVG

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kdhl.nl. Ter bevestiging van uw identiteit wordt voor de behandeling van uw verzoek om een kopie van een geldig identiteitsbewijs gevraagd. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt worden gevraagd om uw verzoek te verduidelijken. U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen een maand, reactie op uw verzoek.

Kroondomein Het Loo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging van persoonsgegevens

Kroondomein Het Loo neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u vragen heeft, u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kdhl.nl of maak gebruik van Responsible Disclosure bij het NCSC, via https://www.ncsc.nl/security.

Wijziging in deze privacyverklaring

Kroondomein Het Loo behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. De laatste versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.kroondomeinhetloo.nl.