Kroondomein Het Loo

24 november themadag agrarische natuur

18-11-2016

Op 24 november 2016 organiseert de Vlinderstichting op verzoek van Kroondomein Het Loo voor belangstellenden een themadag over agrarische natuur. Tijdens een gevarieerd programma van lezingen en een excursie leert u van alles over Kroondomein Het Loo, agrarische natuur, flora en fauna en monitoring.

Agrarische natuur

Dit jaar zijn op Kroondomein Het Loo enkele agrarische percelen ingericht als agrarische natuur. Er zijn graslanden ingezaaid met bloemen en akkers ingericht met voedsel voor vogels. Tijdens de themadag wordt ingegaan op wat deze maatregelen betekenen voor de flora en fauna.

Vrijwilliger worden?

Op Kroondomein Het Loo wordt door vrijwilligers veel monitoring gedaan, bijvoorbeeld aan vogels, vlinders, paddenstoelen, reptielen, planten, vleermuizen en korstmossen. Met de resultaten van deze monitoring kunnen de planten en dieren op Kroondomein Het Loo beter beschermd worden. Wilt u ook vrijwilliger worden? Kom dan naar deze themadag!

Aanmelden

Hebt u belangstelling voor deze themadag? Meld u dan aan via gerdien.bos@vlinderstichting.nl. Vanwege een beperkt aantal plekken wordt voorrang gegeven aan mensen die belangstelling hebben om als vrijwilliger met monitoring op Kroondomein Het Loo aan de slag te gaan en aan mensen die betrokken zijn bij een agrarisch collectief. Deelname is gratis. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd.

De themadag wordt gehouden op donderdag 24 november in Emma’s Oord. Het programma begint om 09.30 uur en duurt tot 16.00 uur.