Kroondomein Het Loo

Bouw Ecoduct tussen Apeldoorn en Assel

13-05-2015

Op 15 april heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de beschikking afgegeven aan ProRail om een ecoduct te bouwen over het spoor tussen Apeldoorn en Assel.

Sinds de voltooiing in 2011 van het ecoduct Hoog Buurlo, is de wildbeweging door edelherten en wilde zwijnen enorm toegenomen tussen Hoog Buurlo en de Asselsche Heide en daarmee ook het aantal passages over het spoor. Regelmatig worden edelherten en wilde zwijnen op dit traject aangereden, met alle gevolgen van dien. Kroondomein Het Loo en Staatsbosbeheer hebben in 2013 ProRail en de provincie Gelderland uitgenodigd voor een terreinbezoek met als doel een discussie over het aanleggen van twee ecoducten over het spoor respectievelijk Amersfoortseweg op gang te brengen. Dit om veiligheid voor mens en dier te vergroten, voor nieuwe routes voor vele organismen te zorgen en om de functionaliteit van de twee bestaande ecoducten over de A1 te optimaliseren.

ProRail heeft dit idee direct omgezet in concrete plannen met als resultaat dat er na ruim anderhalf jaar al een beschikking ligt. In 2015 vinden de eerste voorbereidingen plaats voor realisatie van het ecoduct en de opening wordt in 2018 verwacht.


Het spoor en de N344 zijn de twee grootste barrières voor vele organismen op de Veluwe. Met de bouw van een ecoduct over het spoor is de noord-zuid barrière ten dele teniet gedaan.