Kroondomein Het Loo

Eindejaarsbijeenkomst vrijwilligers Paleispark Het Loo

20-12-2016

Op 12 december vond de eindejaarsbijeenkomst plaats voor de vrijwilligers van Paleispark Het Loo. Tijdens dit gezellig samenzijn werd er teruggekeken op de werkzaamheden die de vrijwilligers het afgelopen jaar hebben verricht en er werd vooruit gekeken naar 2017.


Henry Kats nam vol trots zijn oorkonde en cadeau in ontvangst

Zo werd de nieuwe werkkleding werd gepresenteerd en ontvingen de vrijwilligers een handboek en een Jaarkaart, zodat er naast het vrijwilligerswerk ook genoten kan worden van al het moois in het Paleispark.
Hoogtepunt van de avond was de huldiging van Henry Kats, die gekozen werd als vrijwilliger van het jaar.