Kroondomein Het Loo

Het Heem project in Kroondomein Het Loo wint prijs

28-09-2017

De Van de Haar Groep heeft de Heemprijs 2017 gewonnen met hun project in Kroondomein Het Loo waar ze graslanden verschraald hebben en deze ingezaaid hebben met Heem-mengsel. Het gehele project is uitgevoerd in samenwerking met Buiting Advies, ecologisch adviesbureau.

Kroondomein Het Loo had al jaren de wens om de biodiversiteit in hun graslanden te verhogen. Van de Haar Groep en Bureau Buiting zijn samen de uitdaging aangegaan om in een pilot op twee proeflocaties de biodiversiteit te verhogen. De percelen zijn afgeplagd met een ‘Fieldtopmaker’ en vervolgens ingezaaid met kruidenrijk Heem-mengsel (mengsel van inheemse bloemen en kruidensoorten). Omdat het om een pilot ging, is er op verschillende percelen ook geëxperimenteerd met bijvoorbeeld de toevoeging van kalk en verschillende beheermethoden. De resultaten zijn goed: de percelen zijn kruidenrijker, kleurrijker en de ecologische waarde heeft een flinke impuls gekregen!

De jury beoordeelde het project als beste van vijf inzendingen. De samenwerking tussen de opdrachtgever, groenaannemer en ecoloog was vanaf het begin af aan al goed en dat is ook terug te zien in het resultaat. En zoals de jury ook constateerde: “In de uitvoering zie je ook duidelijk de visie van de ecoloog terug en in het resultaat is dit helemaal tot uiting gekomen.”

De Van de Haar Groep is heel blij met deze prijs en dat ze mogelijkheid kregen om de pilot bij Kroondomein Het Loo uit te voeren.