Kroondomein Het Loo

Kap Monumentale bomen Het Oude Loo

14-01-2016

Komende tijd wordt een aantal grote en monumentale bomen in het park rondom Het Oude Loo in Apeldoorn gekapt. Een aantal van de veelal oude eiken en beuken heeft last van afsterven, inrotting en zwammen. Regelmatig, en zeker bij storm, breken er verspreid in het park stukken boom en soms hele bomen af. Het handhaven van de in slechte conditie verkerende bomen vormt een te groot veiligheidsrisico voor de bezoekers van het park.

In 2015 is het bomenbestand in het park rond Het Oude Loo wegens veiligheidsredenen op vitaliteit gecontroleerd. Hieruit bleek dat een aantal bomen er slecht aan toe was. De twijfelgevallen zijn nogmaals doorgemeten met een geluidstomograaf, waarmee een soort röntgenfoto gemaakt werd van de doorsnede van de boom. Op basis van de verzamelde gegevens is vervolgens besloten tot de kap van 14 bomen, waaronder de 150 jaar oude Tulpenboom. Het wortelstelsel van deze Tulpenboom bleek grotendeels verrot. Op de plaats waar de oude trotse Tulpenboom heeft gestaan, wordt een nieuwe geplant.

wortelstelsel Tulpenboom

In het park staan nog vele grote en mooie bomen, waardoor de kap van de 14 bomen het karakter van het park rondom Het Oude Loo niet aantast.