Kroondomein Het Loo

Natuurbrug over de N344

21-02-2019

Eind 2019/begin 2020 wordt een begin gemaakt met de bouw van een natuurbrug over de N344 (Amersfoortseweg ter hoogte van de Aardhuisweg), waardoor de Noord- en Zuid Veluwe weer met elkaar worden verbonden.

 

Deze natuurbrug is van groot belang voor de uitwisseling van soorten als reptielen, amfibieën, insecten en vleermuizen, naast soorten als edelherten en zwijnen. Samen met de andere natuurbruggen over de Kootwijkerweg N302 (deze natuurbrug wordt tegelijkertijd gebouwd met die over de N344), over het spoor en over de A1 ontstaat hierdoor een netwerk van verbindingen tussen gebieden waar vele bijzondere soorten en vegetatietypen voorkomen.

 

Kroondomein Het Loo, Staatsbosbeheer, gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland werken samen aan de realisatie van de natuurbruggen.

 

Zie ook: https://www.gelderland.nl/natuurbrug