Kroondomein Het Loo

Nieuw zoneringsplan

09-01-2020

De laatste jaren wordt het flink drukker in het bos. Er zijn meer recreanten. Kroondomein Het Loo staat voor rust, ruimte en stilte. Om de recreatie beter te geleiden wordt meer recreatieve zonering toegepast. In het kader van het nieuwe zoneringsplan voor Kroondomein Het Loo zijn er aanpassingen in het wegen- en padenstelsel en de ligging van de parkeerplaatsen.

Door de toenemende recreatie staan bovenstaande doelstellingen onder druk. Daarom heeft Kroondomein Het Loo besloten een nieuw zoneringsplan te maken dat beter past bij deze doelstellingen. Met dit zoneringsplan wordt recht gedaan aan de rustzoekende recreant, de fauna, het landschap, maar ook aan de recreant die liever in de buurt van de parkeerplaats blijft.

Onze excuses voor het eventuele ongemak dat hieruit voortvloeit.