Kroondomein Het Loo

Ontwikkeling van bloemrijk grasland in Kroondomein Het Loo

26-07-2017

In Gortel en Niersen liggen diverse soortenarme graslanden van het type ‘schraal grasland’. Kroondomein Het Loo wil hier kruidenrijk grasland met veel bloeiende soorten ontwikkelen. Om meer variatie in het grasland te krijgen met meer bloeiende soorten is een project begonnen in twee percelen.

In beide percelen is de toplaag van de bodem afgeplagd: de bovenste paar centimeter van de bodemlaag met een dichte ‘vervilte’ grasmat is verwijderd. Zo is er meer ruimte ontstaan voor plantensoorten van de schrale graslanden. Er is tevens een mengsel van inheemse bloemen ingezaaid, die passen bij de natuur in dit gebied. De zaden zijn afkomstig van oorspron­kelijke Nederlandse bronplanten en verzameld en opgekweekt door Heem. Het beoogde resultaat is een zo natuurlijk mogelijke bloemrijke vegetatie.

Door middel van dit project wordt bekeken welke invloed de bodem heeft op de manier waarop de soorten uit het bloemenmengsel zich ontwikkelen. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende bodemtypen (voedselrijk, voedselarm, verschraald, niet verschraald) om te kijken hoe inheemse planten het doen onder verschillende omstandigheden.

Inheemse soorten

Inheemse soorten zijn soorten die hier van nature voorkomen. Op de percelen waar het onderzoek plaatsvindt worden soorten als het muizenoortje en zandblauwtje teruggebracht, soorten die hier van nature groeien. Vooral op een zonnige zomerdag krioelt het grasland weer van leven. Allerlei soorten vlinders zoals het bruin zandoogje en ander insecten doen zich te goed aan de nectar in de bloemen. Een plantensoort als het zandblauwtje trekt veel bijen aan.

Over het project

Dit project wordt uitgevoerd door Heem, Van de Haar Groep en Bureau Buiting, in opdracht van Kroondomein Het Loo.