Kroondomein Het Loo

Plaatsing zwijnenkerend raster in Gortel

25-03-2015

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de plaatsing van een zwijnenkerend raster aan de oostzijde van Boswachterij Gortel. Het hele traject is ongeveer 9,5 kilometer lang, waarvan inmiddels 8,2 kilometer is gerealiseerd.

Het raster loopt vanaf het zogenaamde Nonnenpad in Niersen tot de Langeweg in Gortel. Het raster wordt geplaatst om te voorkomen dat de zwijnen schade aanrichten in de omliggende landbouw-en cultuurgronden en er voor te zorgen dat de zwijnen niet richting dorpen en drukke verkeerswegen trekken. Met het raster wordt tevens verspreiding van dierziekten tussen wilde zwijnen en vee voorkomen.

Het is de bedoeling dat het project in de winter van 2015/2016 wordt afgerond. Dan hoopt Kroondomein Het Loo aan te sluiten op het raster van het Faunafonds aan de noordoostkant van de boswachterij.

Op diverse plaatsen worden dassentunnels geplaatst, zodat de dassen wel naar de omliggende cultuurgronden kunnen om te fourageren. Daar waar een openbare weg wordt overgestoken, wordt gebruik gemaakt van een wildrooster of een zogenaamde wildsluis, zodat de zwijnen niet over de weg naar de omliggende gebieden kunnen lopen.

Er is een aantal hekken en klaphekken in het rastertraject geplaatst, zodat recreanten het gebied kunnen betreden. Dit geldt ook voor ruiters en aanspanningen.