Kroondomein Het Loo

Schaapskudde terug op de heide bij Uddel

24-05-2017

Binnenkort komt op de heide bij Uddel de schaapskudde terug in Kroondomein Het Loo. Gedurende een periode van twee maanden begrazen zo’n 350 schapen de ca. 80 hectare heide ter hoogte van de Aardhuisweg. Hiermee wordt het gebruik en beheer van het heidelandschap nieuw leven ingeblazen.

In de loop der jaren is er veel heide verdwenen in Nederland. Om dat wat rest in stand te houden, moet actief beheer plaatsvinden. Het inzetten van een schaapskudde is kostbaar. Een subsidie voor het in stand houden van de heide biedt Kroondomein Het Loo de mogelijkheid om deze vorm van traditioneel beheer opnieuw in te voeren. Het beheer met de schaapskudde wordt in eerste instantie op een beperkt gebied van de heide toegepast tijdens een deel van het groeiseizoen. Mogelijk wordt dit in de toekomst uitgebreid, zowel in oppervlak als in tijdsduur.     

                                                     

Op werkdagen kunnen de schapen onder begeleiding van een herder vrij grazen. In de weekenden worden de dieren met behulp van een raster op de heide ingesloten. Kroondomein Het Loo is voor het begrazingsplan een samenwerking aangegaan met een gespecialiseerd bedrijf uit Limburg.                                                           

De kudde wordt vooral ingezet op plekken waar te veel gras staat. Het doel is om weer een overwegend paarse heide te creëren waar tevens ruimte is voor andere soorten heide, structuurrijke heidevegetatie genoemd. Dit type vegetatie zorgt voor een aantrekkelijker milieu en leefgebied voor meerdere soorten planten en dieren zoals vogels, reptielen en amfibieën, muizen en edelherten.

De foto is een luchtopname uit 2016 van het deel dat begraasd zal worden. Herkenbaar zijn de Aardhuisweg en de bosranden langs de Vosselt en de diverse vegetatietypen. Zo zijn de donkere delen de nog bestaande restanten oude heide en de zeer licht gekleurde vlekken de delen die volledig met gras begroeid zijn. De donkere kleine stippen zijn vliegdennen op de heide.  Deze luchtfoto vormt als referentie een belangrijk onderdeel voor het begrazingsplan.