Kroondomein Het Loo

Verplaatsing roodwildkerend raster Uddel

20-05-2016

Het roodwildkerend raster ter hoogte van de Zandsteeg bij Uddel wordt binnenkort verplaatst. De reden hiervoor is dat grofwild vaak landbouwschade veroorzaakt in de landbouwenclave rondom Uddel.

Sinds een aantal jaren is het aantal edelherten en zwijnen in de enclave toegenomen en door het verplaatsen van het raster naar de rand van het bosgebied worden de dieren ingesloten en kunnen zij geen schade meer veroorzaken.Kroondomein Het Loo maakt van de gelegenheid gebruik om de inrichting aan te passen en het 28 jaar oude raster te vervangen en te verlengen.

Het grote voordeel voor wandelaars is dat het wandelgebied in de Zandsteeg door deze aanpassing enorm wordt vergroot en er tot aan de heide van het Uddeler Buurtveld gewandeld kan worden, wat tot nu toe niet kon.

Om er voor te zorgen dat het grofwild voldoende rust krijgt in de bronsttijd wordt het gebied, dat eerder het gehele jaar vrij toegankelijk was, nu alleen opengesteld van 25 december tot 15 september.

Bijkomend argument voor het beheer van Kroondomein Het Loo is dat het in de eind jaren ‘90 aangelegde natuurgebied Het Lage Veld, dat zich nu nog buiten het leefgebied van grofwild bevindt, hiermee toegevoegd wordt aan het leefgebied.

Tot voor kort liepen er Galloway runderen en Schotse Hooglanders in dit gebied voor de begrazing. De bedoeling is dat dit terrein door grofwild wordt gebruikt voor het zoeken en vinden van voedsel. Deze vorm van begrazing sluit beter aan bij de uitgangspunten van het natuurvolgend bosbeheer, waar Kroondomein Het Loo voor staat. Het is in een later stadium goed mogelijk dat recreanten hier de edelherten zullen aantreffen. Bovendien is de kans dat er ook edelhertenbronst plaatsvindt niet uitgesloten.