Kroondomein Het Loo

De Hunneschans

Naast het Uddelermeer ligt de Hunneschans. Het verdedigingswerk (een ringfort) bestaat uit een opgeworpen wal en daaromheen een diepe gracht. Dit rijksmonument dateert waarschijnlijk uit de tiende eeuw. Deze diende ter bewaking van het belangrijke kruispunt van handelswegen ter plaatse in verband met de ijzerwinning op de Veluwe.

Onder de wallen van de Hunneschans zijn sporen van huizen aangetroffen die van veel vroeger dateren, mogelijk uit de tijd van de grafheuvel op het middenterrein van de Hunneschans. De grafheuvel binnen de omwalling is de oudste bezienswaardigheid van de Hunneschans en dateert uit de Bronstijd. Dat er al zeer vroeg bewoning rond het Uddelermeer was, blijkt ook uit de vondst van een paar graanmaalstenen uit de Nieuwe Steentijd.

De Hunneschans ligt tegenover restaurant Buitenplaats Het Loo