Kroondomein Het Loo

Bezienswaardigheden

IJskelder

In het Paleispark, tussen de Stallen en Het Oude Loo, bevindt zich een grote ijskelder. IJskelders werden gebouwd om ijs in te bewaren. In de winter werd het ijs uit de vijvers gestoken en vervolgens de kelder er mee gevuld. Met de komst van koelkasten waren de ijskelders niet meer nodig en is een groot aantal verdwenen. De kelder in het Paleispark is gerestaureerd en wordt door vele (soms zeldzame) vleermuizen als overwinteringsplaats gebruikt. Deze vleermuizen worden jaarlijks geteld door vleermuizenwerkgroep Gelderland.

Follies

Een folly is een decoratief bouwwerk. In het Paleispark staat er een aantal, bijvoorbeeld de theetent, de boshut van Koning Willem III, de Willemstempel en Bijlandt Rust. In de zomer van 2010 werd er aan het eind van de Koningslaan in het Paleispark een folly geplaatst. Deze folly is ontworpen door landschapsarchitect Michael van Gessel in samenwerking met architect Peter Sas en bestaat uit 36 douglasstammen. Deze folly markeert het eind van deze ongeveer vier kilometer lange zichtas.

Sprengen en vijvers

Door het graven van sprengen was het mogelijk om water een prominente rol in het Paleispark te laten vervullen. Daardoor werd, in dit overigens droge gebied, de aanleg van vijvers en fonteinen mogelijk gemaakt. In 1820 werden de aanwezige viskweekvijvers onder romantische architectuur gebracht. Dit zijn de Hoge en Lage Veldvijver. De Forellenvijver stamt uit omstreeks 1900.

Paardenkerkhof

Het Paardenkerkhof ligt ongeveer 500 meter ten oosten van het Jagershof, naast de schietbaan.
Op dit kerkhof liggen niet alleen paarden begraven, maar ook huisdieren van de Oranjes.

Wilhelminadal

Het westelijke deel van het Paleispark is heuvelachtig, met hoogteverschillen van soms meer dan 40 meter. Het Wilhelminadal ligt op de oosthelling van het Veluwemassief en hier zijn ook diepe smeltwaterdalen uit de laatste IJstijd te vinden. U heeft vanaf de Grovestinsbank een prachtig uitzicht.

Bijlandt Rust

Bij Bijlandt Rust zou koning Willem I ooit zijn opperintendant graaf Van Bijlandt in diepe slaap hebben aangetroffen.

Forten

In het Paleispark zijn in het westelijk deel drie aarden forten te vinden: Fort Wiesel, Fort Frederik Hendrik en Fort Java. In 1854 en 1855 heeft Koning Willem III deze drie forten laten aanleggen, mogelijk als werkverschaffing.

Koningslaan

De Koningslaan loopt dwars door het Paleispark en vormde vroeger de directe wegverbinding tussen Het Loo en Amersfoort. De weg eindigt helemaal in het westen van het Paleispark bij de folly die in 2010 geplaatst is. Het eerste deel van de Koningslaan bestaat uit eiken die in 1684 zijn geplant. Deze dateren uit de tijd dat Paleis Het Loo is gebouwd.

Gedenkzuil Jong Nederland

Deze zuil was een huwelijksgeschenk van de Nederlandse HBS-en aan Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik.

De Duddel

Een andere bezienswaardigheid voor natuurliefhebbers is de Duddel: het letterlijk en figuurlijk oerechte bosreservaat. Dit bos is meer dan 200 jaar geleden op natuurlijke wijze ontstaan.